Kancelaria Ząbkiewicz

Kancelaria rodzinna z nieprzerwaną tradycją od ponad 60 lat

Rzetelna i fachowa pomoc prawna

Tradycja trwająca od ponad 60 lat

Całkowite i kompleksowe przygotowanie do sprawy oraz reprezentacja na każdym etapie postępowania w Sądzie jak i przed wszystkimi organami prawnymi

Pomoc prawna dla ukraińskich przedsiębiorców przy zakładaniu spółki i bieżącej działalności

Wygrane sprawy odszkodowawcze od Skarbu Państwa opiewające na milionowe kwoty

Pomoc prawna w zakresie prowadzenia negocjacji, mediacji i zawieraniu ugody

O nas

Kancelaria jest kancelarią rodzinną z nieprzerwaną tradycją od ponad 60 lat. Podwaliny pod kancelarię położył adwokat Stefan Wilicki w 1955 roku, jako jeden z czterech współzałożycieli Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Gostyninie, a następnie członek Zespołu Adwokackiego Nr 2 w Płocku. Następnie córka Stefana Wilickiego, adwokat Jolanta Ząbkiewicz poszła w ślady swojego ojca. Obecnie Julia Ząbkiewicz-Grzyb, wnuczka Stefana Wilickiego i adwokat w trzecim pokoleniu, kontynuuje tradycje rodzinne nieprzerwanie do dziś. Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym doradztwie prawnym, a przede wszystkim w sprawach spółek handlowych, cywilnych, prawa pracy, rodzinnych, karnych, pracowniczych, gospodarczych i odszkodowawczych.

Specjalizacje

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

- zakładanie spółek,
- bieżąca obsługa prawna,
- proces łączenia i przekształcania spółek osobowych i kapitałowych,
- przygotowywanie umów oraz statutów,
- przygotowywanie pozwów o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników,
- prowadzenie spraw gospodarczych dotyczących cywilnej i karnej odpowiedzialności członka zarządu.

PRAWO KARNE

- reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
- przygotowywanie pism procesowych, zażaleń i apelacji,
- pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PRAWO CYWILNE

- sprawy odszkodowawcze,
- sprawy majątkowe,
- sprawy rozwodowe,
- sprawy rodzinne w tym alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- sprawy spadkowe.

PRAWO PRACY

- przywrócenie do pracy,
- odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
- odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

- przygotowywanie skargi do WSA i NSA (prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Współpraca

Kancelaria współpracuje z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym, pocztowym, prawie spółek i fuzjach, a ponadto zajmującym się prawem korporacyjnym, uczestniczącym w procesie łączenia i przekształcania spółek osobowych i kapitałowych, przygotowywaniu umów oraz statutów, jak również w prowadzeniu negocjacji. Biegle posługujący się prawniczym językiem niemieckim i angielskim. Kancelaria współpracuje z Adwokat Jolantą Ząbkiewicz, która ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie odbyła aplikacje sądową i adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku. Obecnie adw. Jolanta Ząbkiewicz posiada długoletnie doświadczenie zawodowe, od wielu kadencji jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego w ORA w Płocku, za swoje zasługi dla adwokatury została odznaczona „Srebrnym Krzyżem Zasługi” w 1989 roku po zmianie ustroju oraz „Medalem Zasłużony dla Adwokatury” w 2009 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, sprawach rozwodowych, podziałach majątków, sprawach spadkowych, karnych, odszkodowawczych, i prawie pracy.

Formularz zgłoszeniowy

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu pomocy prawnej online (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Kontakt

    +48 607 408 203

    Warszawa/Płock

    julia@zabkiewicz.pl